REKLAMASJON OG RETUR


Hvis du ønsker å returnere et produkt til oss, skal dette reklamasjonsskjemaet fylles ut, skrives ut og legges ved i pakken. Vi anbefaler at du leser reklamasjonsvilkårene våre, slik at du unngår problemer med reklamasjonen din.

Pakken din skal sendes til:

CINEMA-Shop.no
Kvernhusvegen 21
2743 Harestua


Vi ber deg om å beskrive eventuelle feil nøye, slik at teknikerne våre umiddelbart kan kontrollere feilen.

 


  •